Architectuur als
een statement

We streven naar architectuur met een toegevoegde waarde. Daarom ontwerpen we gebouwen die rekening houden met hun omgeving en verbazing wekken bij gebruikers en bezoekers. We streven naar architectuur die indruk maakt: zowel in vorm als in functionaliteit.

ruimte voor mens
en omgeving

De relatie tussen mens, gebouw en natuur is onlosmakelijk. Daarom nemen we bij elk project de maatschappelijke impact in aanmerking. Vanuit een helikopterzicht ontwerpen we een masterplan die inspeelt op de mens en de omgeving. Zo ontstaan plaatsen die op een natuurlijke manier in elkaar overvloeien en vrijheid geven aan licht en ruimte.

ruimte voor mens
en omgeving

Toontjeshuis_noodwoningen_sociale huisvesting_Sint Niklaas_Claeys Architecten

goed voelen is goed leven

Door te luisteren, door te overleggen en door constructief ideeën uit te wisselen ontstaat architectuur waar we samen trots op zijn: een plek waar bewoners en bezoekers zich goed voelen. Doorheen het ganse proces streven we naar een optimale en aangename samenwerking: van ontwerp tot resultaat.

budget onder
controle

Voorspellingen en budgettaire inschattingen zijn eerlijk en realistisch van bij de start. We houden rekening met begrotingen en ontwerpen in functie van de haalbaarheid. Natuurlijk dromen we graag. Maar als het op kosten aankomt, staan we met twee voeten op de grond en op de werf.

Waarom Claeys Architecten

benieuwd hoe
we te werk gaan?