Toontjeshuis

Zelfstandig wonen voor jongeren met een beperking

In Lubbeek, Laakdal, Boom, Sint-Niklaas, Kuurne, Moerkerke en De Haan duiken overal Toontjeshuizen op. De inspiratie haalde de bedenker van het concept Joost Callens, CEO van Durabrik, bij zijn zoon Toon. De jongvolwassen Toon is geboren met een hersenletsel, wat betekent dat hij nooit echt voor de volle 100% zelfstandig zal kunnen wonen.

 

Claeys Architecten was van bij het prille begin betrokken partij. We maakten deel uit van de denktank die het concept verder heeft uitgewerkt. Het gaat om een modulair systeem van 6 of 12 kleine studio’s dat gebouwd wordt volgens de regels van het circulair bouwen.

Een Toontjeshuis is een thuis, een plaats waar in principe iedereen met een beperking kan wonen en blijven wonen. Dat betekent dat het ontwerp toekomstgericht is en dat alles in het teken staat van toegankelijkheid. De ruimtes worden optimaal ingepland, de deuren breder gemaakt en we zorgen dat de bewoners makkelijk alarm kunnen slaan. Verder wordt een domoticasysteem voorzien en houden we rekening met de wensen en eisen van rolstoelgebruikers. Achter de schermen hebben we vooral ook aandacht voor de technische kokers. Deze zijn, in tegenstelling tot bij een standaard woonproject, een stuk groter. Dat is een must, zeker als er extra bekabeling moet voorzien worden in het geval er zich een update van een woonunit opdringt.

Werken voor de zorgsector vraagt een andere aanpak. Er moet niet enkel met heel veel technische zaken rekening gehouden worden, er zitten ook veel meer partijen aan tafel. Wij scholen ons voortdurend bij en verzamelen constant informatie over de nieuwste ontwikkelingen in deze sector, zodat wij op alles voorbereid zijn. We streven altijd naar architectuur die indruk maakt.

Toekomstgericht ontwerp was van cruciaal belang

Een zorgproject in gedachten?

Contacteer Claeys Architecten voor de uitwerking van jouw project.